<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=4958597569084053318&amp;blogName=modap.dk&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=BLACK&amp;layoutType=CLASSIC&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fwww.modap.dk%2F&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>

Omkring

Siden uden indhold!

www.modap.dk

"established in 1983"

Stegt flæsk med persillesovs 27. marts 2008 |

Så er siden her: http://www.sfmps.dk - stegt flæsk med persillesovs. Stablet på benene af Foreningen til Fremmelse af Stegt Flæsk med Persillesovs (FFSFPS), hvor et af nøgleprodukterne er det nedenstående kort - Stegt Flæsk kortet - hvor de danske restaurationer bliver lokaliseret og bedømt, så man hurtigt kan lokalisere sin nærmeste stegt flæsk beværtning!


Vis Stegt Flæsk Kortet i stor

modap.dk

DK:

Siden benyttes pt. udelukkende til mailserver. Dog kan det ikke afvises at der på et senere tidspunkt vil blive tilføjet yderligere.

UK:

This page is momentarily being used primarily as a mail server. However, it might eventually develop and expand.